هرآنچه باید از نوار عصب و عضله بدانید

هرآنچه باید از نوار عصب و عضله بدانید نوار عصب و عضله یا EMG-NCV یک روش تشخیصی جهت بررسی بیماری‌های عضلانی و اعصاب کنترل کننده آنها است. متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی با بررسی نتایج بدست آمده از نوار عصب و عضله می توانند اختلالات عملکرد عصبی، عضلانی یا مشکلات انتقال سیگنال عصب به عضله […]