ساخت انواع قالب های تخصصی لاستیک و بادی گروه صنعتی تمکو رابر

قالب لاستیک ساخته شده توسط گروه صنعتی تمکو رابر به سه روش قالب‌گیری انجام می‌گردد که در ادامه هر یک از این روش‌ها به صورت کامل شرح داده شده است. با ساخت قالب­ لاستیکی، می‌توان قطعات قالب لاستیکی را تولید کرد که این قطعات لاستیکی در اثر فشار لاستیک در یک محفظۀ فلزی که برای قالب­‌گیری […]